Πλακάκια κουζίνας - ATRIUM/GRAFIK

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες: 

 

 

Atrium         Brillo            35x35 cm.

 

 

 

Grafik           Marron        35x35 cm.