Πλακάκια κουζίνας - CITY - ANTIC

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες: 

 

 

City   Hueso                                 7.5x15 cm

Decore   City   Hueso                   7.5x15 cm 

City   Cris                                     7.5x15 cm

Decore   City   Gris                      7.5x15 cm 

Antic  Beige  C-83                       7.5x15 cm

Decore  Antic  Beige                   7.5x15 cm

 

 Antic  Metal                                7.5x15 cm

 

Antic  Rojo                                  7.5x15 cm

Decore  Antic  Rojo                     7.5x15 cm 

Antic  Tabaco                             7.5x15 cm

Decore  Antic  Tabaco                7.5x15 cm

City  Bianco  Matte                     7.5x15 cm

Decore  City  Bianco                   7.5x15 cm

 City  Marron                               7.5x15 cm

Decore  City  Marron                   7.5x15 cm

 Antic  Marron                             7.5x15 cm

Decore  Antic                              7.5x15 cm

City  Grafito                                 7.5x15 cm

Decore  City  Grafito                   7.5x15 cm