Πλακάκια κουζίνας - FREE

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες: 

 

 

FREE BLANCO  15x45 cm.

 

 

FREE LILA         15x45 cm.

 

 

FREE BEIGE      15x14 cm.

 

 

DECORE           15x14 cm.