-Είδη υγιεινής - Oίκος Azzurra Clas 07

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες: 

Σειρά    Clas   7

Cla     100/sosc   Λεκάνη   κρεμαστή   κα'ι   κάλυμμα

Cla     500/sosc   Μπιντέ    κρεμαστός

Cla     100/P       Λεκάνη    επιδαπέδια   καί   κάλυμμα

Cla     500/M       Μπιντέ     επιδαπέδιος