-Είδη υγιεινής - Oίκος Hatria Ηappy Ηour

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες: 

Σειρά    Ηappy Ηour

YOM6      Νιπτήρας    επιτραπέζιος        47,5x47.5  cm   

YOM7      Νιπτήρας    επιτραπέζιος        48x48  cm

YOM8      Νιπτήρας    ημιένθετος          48x48  cm

YOQR      Nιπτήρας    επιτραπέζιος        39,8x39.8  cm

YOQQ      Νιπτήρας    επιτραπέζιος        55x40.5  cm

YOM9      Νιπτήρας     επιτραπέζιος        70x40  cm

YOE4       aesthetic  washbasin  trap