Καμπίνες - PIVOT Πόρτα περ/φόμενη

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες: 

Καμπίνα:    Πόρτα   περιστρεφόμενη