-Μπαταρίες μπάνιου - Οίκος Τreemme cut

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες: 

Art 3310 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΧΡΩΜΕ Ι ΟΠΗΣ

(μέ χαμ/ρουξούνι)

Αrt 3312 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΥΗΡΟΣ ΧΡΩΜΕ Ι ΟΠΗΣ

(μέ υψ/ρουξούνι)

Αrt 3351 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΧΡΩΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΗ

Αrt 3300 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΧΡΩΜΕ

Αrt 3360 ΚΟΛΩΝΑ ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ