Μπαταρίες μπάνιου - Οίκος Τreemme Q.

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες: 

Αrt 5610 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΧΡΩΜΕ Ι ΟΠΗΣ (Χαμ/ρουξούνι)

Art 5612 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΧΡΩΜΕ Ι ΟΠΗΣ (Υψ/ρουξούνι)

Αrt 5651 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΧΡΩΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΗ

Αrt 5665 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΧΡΩΜΕ

ΚΑΙ ΜΕ ΝΤΟΥΣ (Κομμωτηρίου)

Αrt 5600 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΧΡΩΜΕ

Αrt 5660 ΣΤΗΛΗ ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ