Μπαταρίες μπάνιου - Οίκος Webert- Sax

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες: 

SX830101.015 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΧΡΩΜΕ Ι ΟΠΗΣ.

SX840101.015 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ ΧΡΩΜΕ Ι ΟΠΗΣ.

SX850101.015 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΧΡΩΜΕ.