Νιπτήρες μπάνιου - Nιπτήρας Kalianos

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες: 

 

 

 

Νιπτήρας   Kalianos   0,88 cm.

           -//-                   1,10 cm.