Νιπτήρες μπάνιου - Νιπτήρας Ocean

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες: 

 

 

 

Νιπτήρας    Ocean    0,45 cm

           -//-                   0,55 cm.

           -//-                   0,65 cm.

           -//-                   0,85 cm.

           -//-                   1,05 cm.

           -//-                   1,20 cm.