-Κόλλες πλακιδίων και στόκοι - ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΚΟΙ

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες: 

 

Συγκολλητικά  υλικά  για  δάπεδα  και  επενδύσεις  από  κεραμικά

πλακίδια  και  φυσικούς  λίθους.

Υλικά  πλήρωσης  αρμών  και  ελαστικά  σφράγισης.

Συγκολλητικά  υλικά  για  δάπεδα  και  επενδύσεις  απο  ξύλο,

ελαστικά  υλικά  και  υφασμάτινα  στοιχεία.

Προστατευτικά  βερνίκια  για  το  φινίρισμα  των  ξύλων

πατωμάτων.

Προιόντα  για  την  προετοιμασία  όλων  των  επιφανειών  για  την

οικοδομή.