-Μπαταρίες κουζίνας - Σειρά Kubo

Μπαταρία κουζίνας με περιστρεφόμενο ρουξούνι.