-Μπαταρίες κουζίνας - Σειρά Profili Plus

Μπαταρία κουζίνας με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι πλακέ.