-Μπαταρίες κουζίνας - Σειρά Quam

Μπαταρία κουζίνας με περιστρεφόμενο ρουξούνι.