-Μπαταρίες κουζίνας - Σειρά Taya

Μπαταρία κουζίνας με περιστρεφόμενο ρουξούνι.