-Μπαταρίες νιπτήρα & στήλες ντους - Σειρά Kent

Οίκος: 
Imex Products

Θερμοστατικός μηχανισμός Imes που βασίζεται στην λιθοτριψία και μπορεί να λειτουργεί σε χαμηλή πίεση νερού, με σύστημα κατά των εγκαυμάτων, εύκολο καθαρισμό και αποσπώμενο μηχανισμό.