-Μπαταρίες νιπτήρα & στήλες ντους - Σειρά Liverpool

Οίκος: 
Imex Products

Η περιοχή του ντους, πιο σχετική από ποτέ. Οι στυλιζαρισμένες γραμμές και ο απλός σχεδιασμός μεταμορφώνουν το χώρο σας.